Vad kan man göra åt flygmyror i hemmet

Spread the love

Att se flygmyror i ditt hem är aldrig ett bra tecken, men att ha dessa vingbeklädda myror inomhus under vintern är särskilt problematiskt. Detta beror på att myror endast flyger, eller har vingar, när de gör sig redo för att föröka sig. På sommaren kan flygmyrorna vara av en art som lever utomhus och helt enkelt råkade komma in genom en öppen dörr eller något skrymsle eller en vrå av huset.

Men under vintern lever och förökar sig myrorna inte utomhus, särskilt inte i de kallare delarna av landet. Så om du ser flygmyror inomhus under vintern är det troligt att det handlar om en myra som bor inne i ditt hus, och vad värre är, förmodligen är det troligt att det är hästmyror som har byggt bo i byggnaden.

Skillnaden mellan myror och termiter

Häsmyror är vanliga i Sverige, men de blandas ofta ihop med termiter. En del hästmyror är betydligt större än termiter. Hästmyror är faktiskt en av de största typerna av myror! Men det finns också hästmyror som är riktigt små, så enbart storleken kan inte avgöra vilken art det gäller.

Så hur kan du ta reda på om det är en termit eller en myra? Håll utkik efter:

  • mörka kroppar
  • smala midjor
  • vinklade antenner
  • bakvingar som är kortare än de främre vingarna

Om insekten har dessa kännetecken är det en hästmyra.

Det är också mer troligt att se hästmyror ute i det fria än termiter. Även om både hästmyror och termiter kan vara väldigt destruktiva i byggnader så skiljer de två arterna sig åt eftersom termiter äter träet medan de gräver tunnlar i det, medan hästmyror bara bygger bo i träet, utan att faktiskt äta det. Så ännu ett kännetecken på att det handlar om hästmyror är spånhögar na (trädamm, jord och insektsdelar) som oftast hittas under ingången till boet.

Flygmyror svärmar när de parar sig

Oavsett om flygmyran du ser är en hästmyra eller en termit innebär vingarna att insekten är en reproducerande hane eller drottning – de enda medlemmarna i en myrkoloni som kan föröka sig. Myror och termiter svärmar för att föröka sig, sedan dör hanarna efter att ha gjort sitt jobb, och drottningarna fäller sina vingar och letar reda på en passande plats för ett bo.

På grund av detta kan det helt enkelt innebära att en flygmyra som syns inomhus på sommaren har flugit in utifrån. Då kommer den förmodligen att dö innan den hittar en passande plats för boet, vilket innebär att ingen skadedjursbekämpning är nödvändig. Men eftersom myrorna inte är aktiva utomhus under vintern innebär en flygmyra som syns inomhus troligen att myrorna har byggt bo inne i byggnaden.

Det är sällan som termiter svärmar alls under vintern, men det kan hända i varma områden av angripna byggnader. Så om du plötsligt upptäcker svärmande myror eller termiter som flyger är det ett första tecken på att byggnaden är angripen.

Behandling mot hästmyror

Även om häsmyror kan bygga bo i torrt trä hittas de oftast i trä som är vått, fuktigt och/eller på väg att ruttna. Det första steget är därför att reparera eller byta ut det ruttna träet för att avlägsna myrornas tillflyktsort och förhindra framtida angrepp.

Nästa steg är att använda ett insektsmedel för att döda de myror som har byggt bo inomhus.